Postanowienia ogólne
Sklep Internetowy mf-akcesoria.pl zwany dalej sklepem jest własnością firmy MF Akcesoria Małgorzata Firyn z siedzibą w Tczewie przy ul. Dworzec Suchostrzygi 4 wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski w Tczewie (NIP:593-243-41-59, REGON:360208405) zwanej dalej w niniejszym regulaminie jako Sprzedający.

Prywatność i poufność danych osobowych

Polityka prywatności stosowana przez MF AKCESORIA Małgorzata Firyn z siedzibą w Tczewie
w zakresie ochrony danych osobowych
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest MF AKCESORIA Małgorzata Firyn z siedzibą przy ulicy Dworzec Suchostrzygi 4, 83-110 Tczew, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 593-243-41-59
2. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:utworzenia i zarządzania Kontem;obsługi i realizacji Zamówienia;przeprowadzenia procesu płatności;zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez MF AKCESORIA w ramach serwisu oraz Sprzedawcy;obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;windykacja należności i dochodzenie roszczeń;przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu mf-akcesoria.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

3. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu mf-akcesoria.pl . Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie mf-akcesoria.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu mf-akcesoria.pl ; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu mf-akcesoria.pl .

4. Dane zbierane podczas rejestracji
Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie oraz będziesz musiał podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP.

Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy..

Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika
Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww. dane wymagane podczas rejestracji do formularza zamówienia oraz przesłać formularz zamówienia do Administratora danych za pośrednictwem serwisu mf-akcesoria.pl

5. Dane zbierane podczas zakupu
Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu mf-akcesoria.pl dostępny na stronie internetowej

6. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 3. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 2 niniejszej polityki.

7. Komu przekazujemy Twoje dane?
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:
wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze
firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu.
producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora

8. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu świadczenia dodatkowych usług takich jak newsletter (biuletyn z promocjami). Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz newsletter (wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące oferty mf-akcesoria.pl )

Ponadto w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera wycofując udzieloną wcześniej zgodę. Aby zrezygnować z newslettera, możesz kliknąć w link "wypisz się" znajdujący się w stopce każdego biuletynu lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adres mf.akcesoria.meblowe@gmail.com

Powyższy fakt zostanie odnotowany w prowadzonym przez nas rejestrze zgód, po czym Twoje dane zostaną usunięte z mailingowej bazy danych administratora.

9. Ochrona prywatności i danych osobowych
Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: mf.akcesoria.meblowe@gmail.com . Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera.

Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

10. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie mf-akcesoria.pl i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie mf-akcesoria.pl , nie dłużej niż 10 lat od likwidacji konta w serwisie mf-akcesoria.pl

Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie mf-akcesoria.pl wówczas dane są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

11. Profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe
Administrator informuje, że Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

12. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie z plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

12. Google Analytics
W naszym serwisie mf-akcesoria.pl stosowany jest system analizy ruchu (Google Analytics). W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. Zbieramy te dane w celu oceny użyteczności strony oraz poprawy jakości funkcjonowania sklepu aby każdy Klient mógł korzystać z jego zawartości bez problemów. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności. Zasady te dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/. Użytkownik ma możliwość wyłączenia narzędzia Google Analytics, w tym celu powinien zapoznać się z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 13. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

13. Retargeting
Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu.
W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.


Zamówienia
1. Oferta na stronach sklepu obowiązuje wyłącznie odbiorców z terytorium Polski.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia realizacji zamówienia. 
4. Kupujący ma obowiązek zarejestrowania się na stronie i podaniu prawdziwych danych osobowych.
5. Każde zamówienie będzie rozpatrzone w ciągu jednego dnia roboczego począwszy od dnia przyjęcia zamówienia.
6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub przez e-mail. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
7. Kupujący bierze udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach sklepu.
8. Wszystkie ceny w sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
9. Informacja o cenie produktu ma charakter wiążący w chwili złożenia zamówienia.

Wysyłka i transport
1. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu do Kupującego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.
2. Aktualny cennik kosztów transportu dostępny jest na stronach sklepu.
3. Towary są dostarczane pod wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Skutki nie odebrania przesyłki 
Skutki nieodebrania przesyłki są regulowane w kodeksie cywilnym art. 551 KC. Upoważnia to do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, gdyż transakcje zakupów w internecie są także umową cywilną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 

Umowy zawarte za pośrednictwem Internetu stają się ważne z chwilą akceptacji oferty za pośrednictwem portalu sklepu internetowego. Kupujący ma obowiązek zapłaty ceny i odebrania zamówionego towaru. W razie nieodebrania towaru sprzedający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Równocześnie sprzedający może żądać wykonania umowy od kupującego żądając zapłaty za zamówiony a nieodebrany towar.


Płatności
1. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego,operatora płatności internetowych lub podczas odbioru towaru w przypadku przesyłki pobraniowej.
2. W przypadku zapłaty przy odbiorze, doliczana jest opłata za w/w usługę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach sklepu, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

Reklamacje i zwroty
Aby zareklamować bądź zwrócić towar przejdź do działu "SERWIS" na dole strony i zapoznaj się z warunkami reklamacji towaru.

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
1.1. Zwrot przedmiotu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie póniej niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
1.2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: MF Akcesoria ul.Dworzec Suchostrzygi 4, 83-110 Tczew lub na adres e-mail: mf.akcesoria.meblowe@gmail.com
1.3. Wskazany w punkcie 17.1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a w szczególności:
- mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie i inne uszkodzenia) lub
- wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym
1.5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: MF Akcesoria ul.Dworzec Suchostrzygi 4, 83-110 Tczew.
1.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
1.7. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
1.8. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Usługodawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwrotu. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
1.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku okoliczności i umów określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 38:
2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
9. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15. Wszystkie dostępne w sklepie towary objęte są gwarancją producenta.
16. Szczegółowe warunki gwarancji opisane są na Karcie Gwarancyjnej dostarczonej wraz z zakupionym towarem oraz na stronach sklepu.
17. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu celem wystawienia korekty oraz podpisaną przez Kupującego kartą gwarancyjną.
18. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
19. W przypadku odrzucenia reklamacji z powodu nieprawidłowego użytkowania towaru Kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej towaru.

Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Nieznajomość punktów Regulaminu nie zwalania Kupującego z jego przestrzegania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Masz wątpliwości i pytania? prosimy o Kontakt.